Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem

Get Adobe Flash player

Przydatne Linki:

 • Biblioteka Narodowa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nowości

 • Agata na tropie Perla Bengalu.jpg
 • Agata na tropie zagadka faraona.jpg
 • agnieszka-turzyniecka-dziewczynka-z-balonikami-cover-okladka.jpg
 • alicja w krainie zombi.jpg
 • A po horyzont.jpg
 • Arkadia.jpg
 • Blue drink.jpg
 • Brama wiatw.jpg
 • Burak.jpg
 • carskie polki.jpg
 • Ciemna liczba.jpg
 • Czarne niwa.jpg
 • Czowiek mroku.jpg
 • dalia.jpg
 • Dom mierci.jpg
 • Dom nad lazurowym urwiskiem.jpg
 • Droga przez kamstwa.jpg
 • Drogie malestwo.jpg
 • Dynastia Tudorw. Bd wola twoja.jpg
 • Dynastia Tudorw Krl krlowa i krlewska faworyta.jpg

Polecane strony:

Statystyki odwiedzin

Odsłon artykułów:
113996

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki ogłaszają konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.

II. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja czytelnictwa i bibliotek w środowisku lokalnym.

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Sadowne.

IV. ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie czytelnicy zarejestrowani w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem lub Filii Biblioteki.

2. Konkurs trwa w okresie od 04.09.2017 r. do 16.06.2018 r.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę w Sadownem.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w poszczególnych kategoriach:
I kategoria – dzieci i młodzież do lat 16-tu,
II kategoria – czytelnicy powyżej 16-tego roku życia.

5. Konkurs polega na przeczytaniu jak największej liczby książek wypożyczonych z biblioteki.

6. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie pytań dotyczących danej książki.

V. NAGRODY

1. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczana na stronie internetowej biblioteki www.gbpsadowne.pl oraz na stronie www.info.sadowne.pl

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom nastąpi z chwilą zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

3. W konkursie wyłonione zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, które zostaną uhonorowane nagrodami oraz pamiątkowymi dyplomami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem oraz na stronie Info Sadowne.

2. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

3. Informacji o konkursie udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.

loader

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem czynna jest w godzinach:

- Poniedziałek 08:00 - 18:00
- Wtorek 08:00 - 18:00
- Środa 08:00 - 18:00
- Czwartek 08:00 - 18:00
- Piątek 08:00 - 18:00


Kontakt:

GBP w Sadownem, 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 35.
tel: (0-25) 675 - 32 - 72
e-mail: [email protected]