Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem

Get Adobe Flash player

Przydatne Linki:

 • Biblioteka Narodowa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Mazowiecki Instytut Kultury

Nowości

 • nm1 1.jpg
 • nm1 2.jpg
 • nm1 3.jpg
 • nm1 4.jpg
 • nm1 5.jpg
 • nm1 6.jpg
 • nm1 7.jpg
 • nm1 8.jpg
 • nm1 9.jpg
 • nm1 10.jpg
 • nm1 11.jpg
 • nm1 12.jpg
 • nm1 13.jpg
 • nm1 14.jpg
 • nm1 15.jpg

Polecane strony:

Statystyki odwiedzin

Odsłon artykułów:
154035

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki ogłaszają konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.

II. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja czytelnictwa i bibliotek w środowisku lokalnym.

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Sadowne.

IV. ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie czytelnicy zarejestrowani w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem lub Filii Biblioteki.

2. Konkurs trwa w okresie od 04.09.2017 r. do 16.06.2018 r.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę w Sadownem.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w poszczególnych kategoriach:
I kategoria – dzieci i młodzież do lat 16-tu,
II kategoria – czytelnicy powyżej 16-tego roku życia.

5. Konkurs polega na przeczytaniu jak największej liczby książek wypożyczonych z biblioteki.

6. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie pytań dotyczących danej książki.

V. NAGRODY

1. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczana na stronie internetowej biblioteki www.gbpsadowne.pl oraz na stronie www.info.sadowne.pl

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom nastąpi z chwilą zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

3. W konkursie wyłonione zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, które zostaną uhonorowane nagrodami oraz pamiątkowymi dyplomami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem oraz na stronie Info Sadowne.

2. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

3. Informacji o konkursie udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Filie Biblioteki.

loader

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem czynna jest w godzinach:

- Poniedziałek 08:00 - 18:00
- Wtorek 08:00 - 18:00
- Środa 08:00 - 18:00
- Czwartek 08:00 - 18:00
- Piątek 08:00 - 18:00


Kontakt:

GBP w Sadownem, 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 35.
tel: (0-25) 675 - 32 - 72
e-mail: [email protected]