Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. 

 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki pozyskała:

5- komputerów przenośnych przeznaczonych na potrzeby użytkowników czytelni internetowej,

2- urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka),

2- czytniki ebooków.                           

Całkowity koszt realizacji zadania to 19 598,00 zł., w tym: dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w kwocie 16.598,00 zł.  i wkład własny Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem 3 200,00 zł. (16,33% całości zadania).