Dzisiejsza (29 listopada 2019 r.) „Rzeczpospolita” publikuje opracowany przez Instytut Książki krajowy Ranking bibliotek. Mamy dobre wiadomości – gratulacje już przyjmuje… sadowieńska Gminna Biblioteka Publiczna.

Instytut ten obok Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiada za Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wysłał on ponad 2.300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatów) i otrzymał 760 odpowiedzi. W oparciu o ankiety zawierające odpowiedzi na 26 pytań sporządził krajową klasyfikację bibliotek publicznych.

 

Oceniał m.in. powierzchnie bibliotek i filii w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówkach, czas pracy, księgozbiór w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców, dostępność do tytułów prasowych, „nowych” mediów, e-booków, udogodnienia dla niepełnosprawnych. Wykorzystał też dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Z rankingu możemy m.in. wyczytać, że w Naszej Bibliotece jeden czytelnika wypożycza średnio 36 woluminów rocznie, na 1.000 mieszkańców przypada ponad 8.000 pozycji czytelniczych, a w 2018 r. biblioteka nabyła ponad 2. książki na mieszkańca.

A jak wypadliśmy? Wg mnie wspaniale. Biblioteka w Sadownem uzyskała 252,28 punktów (zwycięska z Sulmierzyc w łódzkiem 294,71) i zajęła w rankingu ogólnopolskim 102. miejsce w Polsce (w 2018 r. było 121.) i 11. w województwie mazowieckim.

Gratulujemy i zauważmy, że mamy na czym się wzorować, bo trudno doszukać się dziedziny, instytucji czy osób z naszej Gminy mogących być wyżej w jakiejkolwiek klasyfikacji krajowej.

Tekst: R.W.                                                      

Foto: S.Ch.